Miljøfyrtårn

Norrøn betong skal bli miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Som Miljøfyrtårn må man dokumentere sin miljøinnsats og vise at man tar samfunnsansvar. Dette innebærer at det må jobbes systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Kravene som må innfris er bransjetilpasset og disse går like mye på krav til arbeidsmiljø som til hvordan man påvirker ytre miljø.

Hjelp oss å bli mer bærekraftige

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Ett av kravene er at skal gjøre oss tilgjengelige for at kunder, samarbeidspartnere og leverandører skal kunne gi oss tilbakemelding på vårt miljøarbeid. Derfor inviteres interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre produkter og tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Norrøn Betong nå og i fremtiden.

Send dine innspill til oss på epost: post@norronbetong.no.